Mer biblioteksböcker till inlandsborna

V8-projektet ger åtta av länets inlandskommuner en gemensam katalog, där alla låntagare kan hitta den bok de vill låna, oavsett på vilket bibliotek den finns.

Varje kommun satsar 30.000 kronor i samarbetet som även finasieras av Mål 1-pengar från EU och Statens kulturråd.

Bibliotekssamarbetet ska också jobba för en kompetenshöjning hos personalen och gemesamma upphandlingar där de inblandade kommunerna kan krympa sina kostnader.

Kommunerna som deltar är förutom Vilhelmina också Lycksele, Storuman, Dorotea, Malå, Norsjö, Sorsele och Åsele.