Just nu

Hörselkoll via Internet

Hörselnedsättningar hos jägare ska kartläggas i ett forskningsprojekt. Jägarna ska själva testa sin hörsel via Internet, en teknik som aldrig använts förr. Karolinska institutet, hoppas få in resultat från en stor mängd jägare.

Ett enda skott utan hörselskydd kan leda till skador men det är ganska okänt i vilken grad jägare har drabbats.