Balticgruppen bygger allt fler äldreboenden

Det är klart för avtal om 256 äldreboenden som Umeå kommun skall skriva med Balticgruppens fastighetsbolag. Och Balticgruppen får köpa Umebygdens sjukhem på Umedalen för 12,5 miljoner och ersätta det med särskilda boenden för vårdbehövande äldre alldeles intill.

Dessutom skall Balticgruppen erbjuda särskilda boenden i bland annat Mariehem, i Umeå centrum där den gamla vårdcentralen ligger och i Umedalens skulpturpark. Umebygdens sjukhem skall rivas. Där tänker Balticgruppen bygga hyreslägenheter.

De särskilda boenden som Balticgruppen skall tillgodose skriver Umeå kommun hyresavtal om 256 vårdplatser för 25 år framåt. Det kostar sammanlagt 26 miljoner kronor per år, eller i genomsnitt 104 000 kronor per vårdplats och år.

Det är ett rent hyresavtal för de särskilt anpassade lägenheterna. Vården skall upphandlas senare, och då också erbjudas privata vårdgivare.

Reporter Tommy Engman.