Finska tidningar slår ihop redaktioner

De finska tidningarna Vasabladet, Jakobstads Tidning och Syd-Österbotten ska slå ihop sina nyhetsredaktioner - det skriver tidningarna idag (torsdag). Det ska bli EN redaktion med 90 anställda men tdningarna fortsätter utkomma var för sig. Tidningssamarbetet inleds stegvis i år.