Onödigt dyra äldreboenden befarar kd

Kristdemokraterna i Umeå kritiserar avtalet mellan kommunen och fastighetsbolaget Balticgruppen om lokaler för äldreboenden. Långa avtal borde normalt kosta mindre än kortare, men det nya avtalet har samma pris som befintliga kortare.

Det nu skrivna avtalet är på 25 år, och kostar lika mycket som två andra avtal som kommunen redan har. Men de avtalen är 5 år kortare.

Längre avtal borde normalt vara billigare än kortare avtal. Balticavtalet kostar däremot lika mycket per år som hyresavtalen för två andra särskilda boenden på 20 år som kommunen redan har. Enligt Anders Sellström blir Balticavtalet 6,5 miljoner kronor dyrare per år än de avtal som kommunen har idag för två av de särskilda boendena.

Fullmäktige borde fått besluta

Anders Sellström som är kristdemokraternas ledamot i kommunstyrelsen ifrågasätter nu beslutsunderlaget där avtalen jämfördes. Hade man frågat fler hade man fått ett bättre underlag till att avgöra om det är ekonomiskt försvarbart, resonerar han.

Anders Sellström tycker att kommunfullmäktige borde fått ta beslutet om det långa hyresavtalet med Balticgruppen, precis som fullmäktige annars beslutar om investeringar.