Just nu

FK-personal ska bli färre

Försäkringskassan i länet ska minska personalstyrkan med 20-30 tjänster i år. Samtidigt kräver Arbetsmiljöverket att en pressad arbetsmiljö ska förbättras.

Orsaken till personalminskningarna är minskade anslag, men framförallt en pensionsskuld på åtta miljoner kronor som ska betalas i år.

Samtidigt kräver Arbetsmiljöverket att kassan före sommaren ska åtgärda arbetsmiljön som är dålig. Det handlar bland annat om stress och hög arbetsbelastning.

Chefen för försäkringskassan i länet Alf Molin menar att det går att åtgärda arbetsmiljön trots färre anställda genom omprioriteringar i verksamheten.

Ann-Britt Nilsson sektionsordförande i statsanställdas förbund är inte lika övertygad.

- Mina medlemmar har det jobbigt redan idag och det lär inte bli bättre om vi blir färre anställda säger Ann-Britt Nilsson.