Sjukhuset ska få reservvatten

Universitetssjukhuset i Umeå ska förses med ett reservvattenverk. I dagsläget finns det bara det kommunala vattennätet och skulle det bli avbrott på det så blir det problem.

Tanken är att utnyttja umeälvens vatten. Det har tagit tid att hitta en teknisk lösning för att rena vattnet som innehåller höga halter av humus, små jordpartiklar.

Nu finns det ett färdigt förslag som ska garantera att lasarettet får rent vatten om det blir avbrott på ordinarie vattenförsörjning.

Allt som fattas är ett beslut av landstingstyrelsen och när det tagits kan ett nytt vattenverket tas i bruk efter ett halvår.