Olagligt att omplacera robertsforselever

Det var olagligt att omplacera tre elever som Robertsfors kommun gjorde. Det slår länsrätten nu fast. Kommunen får inte grunda ett omplaceringsbeslut på arbetsmiljölagen, med hänvisning till att elevernas beteende blivit ett arbetsmiljöproblem.

Barn- och utbildningsnämnden i Robertsfors tog beslutet om omplaceringen eftersom de menade att de tre eleverna kränkt andra elever och personal - och därmed utgjorde ett arbetsmiljöproblem.

Länsrätten skriver i sin dom att arbetsmiljöskäl inte kan ligga till grund för att omplacera eleverna, utan omplaceringen inte kan ses som annat än en disciplinär åtgärd. Och rätten anser att skolan inte uttömt alla åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden ska ta upp ärendet vid sitt sammanträde den andra mars.