Nästa etapp i utredningen av skolans lokaler

På fredag presenteras del två i skol-lokal-utredningen i Umeå. Den här gången gäller det hur lokalerna ska anpassas till förändrat antal barn inom Västra och Grubbes skolområde.

Grubbe och västra skolområdena innefattar åtta skolor: Grubbe, Backen, Rödäng, Grisbacka, Västangård, Brännland, Överboda, Sörfors

Den 16 mars ska sen politikerna i för- och grundskolenämnden bestämma vilket av alternativ de tror blir bäst.

Orsaken till lokalutredningen är att det blir allt färre stora barn, och allt fler små barn, under de kommande åren. Det gör att alla stadsdelar i Umeå måste anpassa skollokalerna mer eller mindre. Hur, kommer respektive område att få reda på under våren och hösten.

Tidigare har nämnden tagit beslut om Ålidhem, Sofiehem, Tomtebo-området - ett beslut som bland annat innebar att Ålidhemsskolan läggs ned.