Fp vill överklaga dom om elevflytt

I Robertsfors kommun protesterar folkpartisten Olof Hansson mot att länsrätten bedömt att det var fel att omplacera elever som kränkt andra elever och lärare.

Nämnden hade verkligen prövat alla möjligheter innan vi beslutade att flytta på två av mobbarna, det skriver Hansson i ett pressmeddelande idag.

Han tycker att det är viktigt att visa att mobbning och kränkande behandling får konsekvenser för förövarna och inte för offren. Olof Hansson kommer att kräva att kommunen överklagar länsrättens dom.