Elever flyttas från Backen till Grubbe

Backens skola i Umeå och Överboda skola krymper, medan Grubbeskolan växer. Det är ett av alternativen i den skollokalutredning som idag presenterades för Västra och Grubbe skolområde. Tidigast i april tar skolpolitikerna i Umeå beslut om den.

Detta är den andra utredningen av flera om skolans framtid i Umeå som kommer att presenteras under våren och hösten. I den första utredningen beslutades ju att en skola, Ålidhemsskolan, ska läggas ned. Men något nedläggningsförslag lades inte fram idag. Snarare en del omflyttningar inom området Grubbe och Västra.

- Vi har överskott av lokaler på en skola och underskott på andra skolor. När man då tittar framöver att det blir färre elever så måste vi rätta till det här. Och då föreslår vi förändringar som ger en bättre balans, men också efterfrågade verksamhetsförändringar, några stycken, förklarar Jan Brännvall, projektledare för lokalutredningen.

Det finns fyra alternativ, 1 A, 1 B, 2 A och 2 B. Enligt förslag 1 A som är det mest omfattande är de stora förändringarna att Grubbeskolan som idag är en högstadieskola också blir mellanstadieskola. Där ska eleverna från Backenskolan gå i åk 4-6. Det gör att Backenskolan bara har elever upp till åk 3 och mister sina musikklasser till Grubbe. Backen få istället två förskoleavdelningar och rektor Ulla Lönnberg på Backenskolan säger att hon känner viss besvikelse att eleverna inte får gå kvar.

- Det vore en fördel, faktiskt, för våra elever att gå ända upp till år sex hos oss istället för att man nu funderar på att flytta klasser till Grubbe och att man där får en 4-9 skola.

En annan förändring som syns i alla fyra alternativen är att Överboda skola får en förskoleavdelning, som föräldrarna kämpat för, men samtidigt får eleverna inte gå kvar i skolan till åk 6 som idag. Från åk 3 får de åka till Sörfors sju kilometer bort.

- Det känns ju jätteskönt att det inte var ett stort svart streck över skolan och ingen förskola alls. Självklart hade vi varit gladast om vi hade kunnat få ha kvar skolan helt, säger Caroline Jonasson, förälder i Överboda.

Det är en rapport på 100 sidor om de åtta skolornas framtid för Grubbe och Västra skolområdet i Umeå. Det gäller förutom Grubbe, Backen och Överboda även Västangård, Rödäng, Grisbacka Brännland och Sörfors. Allt finns att läsa på Umeå kommuns hemsida, beslut blir det alltså tidigast i april.

Reporter Agneta Johansson