Just nu

Hälften av alla dödsolyckor - kollisioner med tunga lastbilar

Hälften av de nära 300 bilister som omkommit under de senaste tio åren i Norrland, har kolliderat med ett tungt fordon, till övervägande del en lastbil - det skriver Olycksanalysgruppen vid universitetssjukhuset i Umeå i en ny rapport.

Detta är en betydande ökning jämfört med tidigare.

Om prognoserna för lastbilstrafikens utveckling stämmer kommer ökningen enligt Olycksanalaysgruppen att fortsätta såvida inte motåtgärder sätts in.

Slutsatsen i rapporten är att åtgärder som kan minska den här problematiken är exempelvis en minskning av långväga tunga transporter, ett effektivare vintervägunderhåll och mindre aggressiva lastbilsfronter.