Vägverket vill göra snöskoteråkningen säkrare och miljövänligare.

Insatserna finns i en ny handlingsplan som Vägverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska samarbeta kring för att kartlägga vem som ansvarar för vad.

Ett antal snöskoterleder ska göras i ordning som demonstrationsprojekt för att visa hur en vägpassage görs säker och bra för skotrar.

Vägverket ska också stimulera utvecklingen av alkolås för snöskoter och annan utrustning som hjälper föraren att färdas trafiksäkert.