Botniabane-premiär sommaren 2008 - men inte i vårt län

Botniabanan kommer att börja användas i augusti 2008, helt enligt ursprungsplanen, men bara i Västernorrland och det handlar enbart om godstrafik.

För resten av banan som går genom Västerbotten är det däremot stora problem. Miljöorganisationer har protesterat mot att järnvägen ska dras över det känsliga våtmarksområdet, Umeälvens delta.

I dagsläget dras man med förseningar på cirka två år, säger Lennart Westberg som är VD för Botniabanan.