Just nu

Verksamheten blomstrar vid ridklubben i Vindeln

I höstas tog ridklubben i Vindeln nya tag. Efter ett år utan verksamhet anställdes en ny ridskolechef och nu har ett 100-tal unga och gamla åter möjlighet till ridning som aktivitet.

I ungdomsverksamheten är nästan alla platser upptagna och bland de vuxna är det i huvudsak föräldrar som åter prövar att äntra en hästrygg. Petra Karström är chef på ridklubben och säger att nystarten har gått bättre än väntat, och allt fler intresserade söker sig till ridklubben.

Det finns även planer på att samarbeta med Renforsskolan i Vindeln. Klubben hoppas, att i samarbete med skolan, kunna erbjuda högstadieelever ridning på skoltid. - Detta skulle skapa verksamhet på dagtid, något som skulle betyda mycket för klubben säger Petra Karström till P4 Västerbotten .