Vårdförbund i Skellefteå för samordnad rehab

För att förbättra kontakten med myndigheterna för personer mellan 18 och 30 som behöver stöd för rehabilitering tillbaka till jobbet samordnar fyra myndigheter.

Ett nybildat samordningsförbund i Skellefteå ska förbättra rehabiliteringen för dom som varit utan arbete en längre tid på grund av någon form av ohälsa. Bakom samordningsförbundet står Försäkringskassan, Länsarbetsnämden, Landstinget och Skellefteå kommun.

Tanken är att de långtidsarbetslösa skall kunna vända sig till en mottagning och inte hamna i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen är personer mellan 18 och 30 år, och som får sin försörjning via sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag .

Det här här länets tredje samordningsförbund. De två övriga finns i Lycksele och Umeå.