Lesbiska får provrörsbefruktning

Tre försök med spermadonation som lesbiska par betalar själva krävs innan landstinget stödjer en provrördsbefruktning. Lesbiska par får remiss till regionsjukhusets fertilitetsklinik.

Lesbiska par i Västerbottens län som försökt få barn genom normal donatorsinsemination och misslyckats tre gånger kommer att kunna få remiss för en gratis provrörsbefruktning. Det beslutade landstingsstyrelsen i går.

De lesbiska par som önskar barn genom insemination med sperma från en donator måste alltså bekosta behandlingen själva men ges möjlighet till behandling vid IVF-kliniken på Norrlands universitetssjukhus. Först efter tredje försöket erbjuds en provrörsbefruktning som då bekostas av landstinget.