Lärarna brister på Lärarhögskolan

Högskoleverket kritiserar Specialpedagogiska utbildningen vid Umeå universitet.

Högskoleverket anser att det finns brister och problem i specialpedagog-utbildningen vid Umeå universitet.

Verket tycker att det brister i lärarkompetens och handlednings-kapacitet.

- Vi ser allvarligt på kritiken. Vi kommer omedelbart att analysera rapporten och vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen, skriver Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning vid universitetet i ett pressmeddelande i dag (tisdag).

(Umeå universitet anmodas att senast den 1 mars nästa år redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna.