Norrlandsfonden bidrog till 1700 nya jobb

Norrlandsfonden har lånat ut pengar till olika projekt som gett 1700 jobb under fyra år.

Norrlandsfondens utlåning under 2001 till 2004 har medverkat till 890 nya jobb i Västerbottens län - det visar fondens nya siffror.

Totalt sett har fonden under 4-årsperioden skapat 1700 nya jobb i de fyra norrlandslänen skapats.

80 procent av ökningen står företag i Norrbotten och Västerbotten för.