Öbackabostäder inget hinder för sjukhelikopter

De planerade bostadshusen i Stadsdelen Öbacka strand kommer inte att hindra ambulanshelikoptern från att flyga till och från universietssjukhuset, lovar landstingsrådet Levi Bergström (s).

Att bygga bostäder på Öbacka Strand är inget hot emot ambulanshelikoptertrafiken till Universitetssjukhuset. Det anser socialdemokratiska landstingsrådet Lewi Bergström.

Vid gårdagens debatt om detaljplanen för området sa vänsterpartisten Eva Arvidsson att landstinget är oroligt för att tillståndet för helikoptertrafiken kan dras in om det byggs på Öbacka Strand.  Orsaken skulle vara det buller som helikoptrarna orsakar.

Lewi Bergström anser att han fått såna försäkringar från Umeå kommun om hur byggena kommer att utföras att man kommer att klara också de hårdare bullernormer som Luftfartsstyrelsen använder.