Överskott för Umeå kommun

Det går bra för Umeå kommun ekonomiskt. Handeln med elkraft från Stornorrfors har gett större överskott än beräknat. För första gången på många år redovisar också alla de kommunala nämnderna överskott.

När bokslutet redovisades igår (tisdag) visade det på ett överskott på drygt 63 miljoner kronor. Då hade kommunen ändå avsatt 109 miljoner extra till kommande pensionsbetalningar.

Det finns flera faktorer som ligger bakom överskottet. Dels har handeln med elkraft från Stornorrfors gett ett större överskott än beräknat totalt gav det närmare 114 miljoner kronor, det motsvarar 72 öre i kommunalskatt. Dels redovisar alla nämnder ett överskott för första gången på många år.

Enligt kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Lennart Holmlund har beslutet om att nämnderna får ta med sig överskott eller underskott till året därpå haft en oerhört stor betydelse för att nämnderna har ordning på ekonomin.