Namninsamling för Tärnabys linbana

Över tusen personer kräver att linbanan i Tärnaby öppnas. Den gick sönder förra påsken och företagsgruppen Strömma som äger linbanan ser ingen ekonomi i att laga den nu. Men stängningen har blivit förödande för Västra Tärnaby, säger lokalpolitikern Bengt-Göran Burman.

En namninsamling har på kort tid samlat över tusen namn i lilla Tärnaby för att linbanan ska öppna igen. Och det är en het fråga. På måndagkvällen kom storumanpolitikerna till ett välbesökt möte med Strömma för att tala ut och komma med lösningar.

Den lokala vänsterpolitikern Bengt-Göran Burman berättade om besvikna barnfamiljer som inte kunnat utnyttja backen i väster.

- Utbudet för de som bor där är ju borta. De är oerhört upprörda och de säger att vi åker inte till Tärnaby något mer.

Tävlingsbackarna går lysande

Jakob Dahlberg från Strömma pratade om ett helt annat Tärnaby. Samtidigt som Hassebacken i Västra Tärnaby växer igen med sly går tävling- och sportinriktade Ingemar- och Anjabacken lysande. Jakob Dahlberg lanserade en färsk utvecklingplan som om den lyckas kan linbanan öppnas om två år.

- Jag tror att när vi har kokat ner den här planen tillsammans med näringslivet här och vi har fått ta de riktiga greppen på helheten så tror jag att på sikt så kommer den igång, säger Jakob Dahlberg, chef för fjällverksamheten inom företagsgruppen Strömma.

Optimism och skepticism

Samtidigt som besvikelsen över förfallet i väster splittrar byn finns småföretagare som Linda Nederberg som tror att Tärnas turistiska lyft kommer.

- Vi ska fortsätta jobba för att utveckla Tärna och nu tror jag vi är mer enade än någonsin.

Men vänsterpartisten Bengt-Göran Burman är skeptisk till att Strömmas utvecklingplan räcker för västra Tärnaby.

- Med de signaler som kom fram nu från Strömma så då hyser jag inget större hopp.

Reporter Örjan Holmberg