41 fullmäktigeledamöter också framöver i Storuman

Nu är det klart att det kommer att finnas 41 ledamöter i Storumans fullmäktigeförsamling även i fortsättningen.

Enligt lagen skulle de kunna vara färre och kommunens Arvodeskommitté hade föreslagit en minskning till 35 ladamöter.
Men majoriteten av politikerna på tisdagens fullmäktigesammanträde tyckte alltså att det behövs lika många politiker nu som förr för att fatta beslut.