Gymnasieungdomar satsar på yrkesutbildning

Yrkesinriktade utbildningar lockar allt fler elever till gymnasieskolorna.
Det visar den första sammanräkningen efter valet till gymnasiet.

Byggprogrammet, VVS-programmet och omvårdnadsprogrammet är några av de gymnasieprogram som ökat mest.

Frisörprogrammet, designprogrammet och
musikprogrammet har precis som förra året många sökande.

Medieprogrammet har däremot färre antal sökande,
liksom de samhällsvetenskapliga programmen.

Den slutliga intagningen till gymnasieskolorna är klar den 1 juli.