Svävande framtid för holmöborna

Svävare som transportfordon när isen varken bär eller brister, så kan det bli för holmöborna i framtiden.

Holmöborna har i många år krävt bättre transporter vintertid mellan ön och fastlandet. Snöskoter och hydrokopter är inga bra alternativ säger Lena Egnell, Holmöbo som i många år arbetat för att förbättra vintertrafiken.
- Alldeles för obekvämt, ryggen går av, säger Lena Egnell till P4 Västerbotten.
I två dagar har Vägverkets Färjerederi på prov trafikerat linjen med en svävare parallellt med färjan och många av dagspendlarna har kunnat åka med.
Nu vintertid tar färjan Helena Elisabet cirka 1 till 1½ timme, enkel resa med svävaren tar 12 till 15 minuter som isen ser ut i dag.
Ulf Karlsson, färjeledschef, anser att svävare är det bästa alternativet och han hoppas också att Vägverket och Umeå komunen ska komma överens om att Färjerederiet även ska ta hand om vintertrafiken som idag drivs av kommunen. I så fall kommer nog fordonet bli en svävare.