Miljöpartiets Umeålista klar

Miljöpartiet i Umeå har fastställt sin lista inför kommunfullmäktige valet. På första plats finns Nina Björby som idag är gruppledare för miljöpartiet. Tomas Nihlén, landstingspolitiker, finns på plats nummer två.

På fjärde plats är Alireza Mosahafi. Förutom honom finns på miljöpartiets lista ytterligare två personer med utomnordisk bakgrund.