Just nu

Västerbotten bra, men inte tillräckligt bra på fortbildning av läkare

Västerbottens läns landsting är ett av sex landsting i landet som satsar på läkares fortbildning, det skriver tidningen Dagens Medicin.

Av de sex landstingen satsar landstinget i länet 2 miljoner kronor. Mest satsar Halland, tio miljoner.

Läkarförbundet är kritiskt till att så få landsting öronmärker pengar till fortbildning. Det är bara landstinget i Halland som får godkänt.
Landstingens extrapengar till fortbildning ska ersätta det som läkemedelsindustrin tidigare satsade.