Stängning av avfart anmäls till JO

Vägverket region Norr har anmälts till Justitieombudsmannen (JO) för sitt beslut att stänga avfarten mot Boviken på E4-an norr om Skellefteå.

Bakom anmälan står drygt 200 sakägare. Advokat Bengt Norrell i Skellefteå, som företräder sakägarna, säger att de vill få prövat om Vägverket gjorde fel i sin myndighetsutövning när verket stängde avfarten. Detta trots att verket tidigare beslutat att det SKULLE finnas en avfart.

Problemet bottnar i ombyggnaden av E-fyran som gjorts mellan Skellefteå och Kåge. Sträckan har fått en väg med tre filer och mitträcke. Och så nya avfarter. Där Boviken alltså försvunnit.