Elevplaceringsdomen överklagas

Barn- och utbildningsnämnden i Robertsfors överklagar länsrättens dom som upphäver kommunens beslut att omplacera tre elever vid Nybyskolan i Ånäset.

Efter långvariga problem vid Nybyskolan i Ånäset beslutade kommunen att omplacera tre elever med stöd av arbetsmiljölagen. Beslutet överklagades till länsrätten som konstaterade att omplaceringen var en diciplinär åtgärd och ingen arbetsmiljöfråga.

Peter Sjöstedt, skolchef i Robertsfors, säger att det är principiellt viktig att klarlägga hur mycket elever och lärare ska ta i kränkningshänseende innan det betraktas som en arbetsmiljöfråga.