Grundstötning utanför Holmsund

Ett fartyg med oljelast på väg in mot hamnen Holmsund har gått på grund.

Hans Östlin på förtaget Nynäs, som chartrat fartyget, säger till P4 Västerbotten att grundstötningen har gjort att det gått hål i skrovet men att det är ett fartyg med dubbla skrov och att fartyget bara tagit in vatten mellan skroven. Ingen har kommit till skada i samband med händelsen. Nynäs hoppas att man under dagen får tillstånd av Sjöfartsinspektionen att dra fartyget flott och sedan till hamn för att lossa lasten.