Att ge elbehandling oroar sjuksköterskor

Sjuksköterskor på psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett har i en skrivelse till både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket ifrågasatt det rimliga i att sjuksköterskor ska ge patienter ECT- elbehandling. Verksamhetschefen anser att det blir en kvalitetshöjning när sjuksköterskorna ger behandlingen, jämfört med idag när underläkare ger den.

Psykiatriska kliniken på Skellefteå lasarett har nu upprättat tydliga rutiner för ECT - elbehandling. Sjuksköterskor som ska ge elbehandlingen för patienter som har svåra depressioner och där det finns en självmordsrisk ska även få advekat utbildning, det säger C-G Olofsson verksamhetschef.

Sjuksköterskorna har tidigare av verksamhetschefen känt sig tvingade att utföra behandlingen. I en skrivelse till både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har man ställt frågan om verksamheten kan delegera arbetsuppgifter som inte ingår i sjuksköterskornas utbildning och befattningsbeskrivning.

Rutiner måste vara tydliga

Arbetsmiljöverket har i sitt svar sagt att man inte äger frågan men att det är viktigt att verksamheten upprättar tydliga rutiner och vem eller vilka som formellt kan ge ECT på ett säkert sätt.

Socialstyrelsen har i sitt svar sagt att det är verksamhetschefen som har ansvar för rutiner, riktlinjer osv för ECT-behandling, och det är den enskilde yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som bär ansvaret för hur denne utför sitt arbete.

Reporter Inga Korsbäck