Reservkraft saknas till många äldreboenden

Ett längre strömavbrott kan bli kännbart på många av länets äldreboenden. Det visar en rundringning som P4 Västerbotten gjort. I nio av länets femton kommuner finns ingen eller otillräckligt med reservkraft till äldreboendena.

Drygt hälften säger att de har reservkraft som kan ge ström till deras äldreboenden om det skulle bli ett längre strömavbrott. Men flera av dem säger samtidigt att den reservkraft som finns inte är tillräcklig och att ett långvarigt strömavbrott förmodligen skulle innebära att många av de i särskilda boenden måste flyttas.

I Skellefteå är reservkraften också alldeles otillräcklig, berättar Erik Nordlund som är säkerhetschef. Han säger att det här är en fråga som de kommer att jobba med i Skellefteå under året. Så går tongångarna i flera av de länskommuner som idag helt och hållet saknar reservkraft. Vi jobbar på det.

God beredskap på vissa håll

Det finns också exempel på kommuner som har god beredskap. I Sorsele finns reservkraft så att de äldre kan få värme och mat, berättar räddningschefen Jan Fransson.

Christer Paphmel, som jobbar med krisberedningsfrågor på länsstyrelsen, han säger att kommunerna måste fokusera på de som är mest sårbara i samhället, till exempel de som finns på äldreboenden.

Reporter AnnaLena Forsberg