Systerfartyg ska hjälpa Pandion loss

Nu görs det nya försök att få loss lastfartyget Pandion från det grund nära hamnen i Holmsund som fartyget fastnade på lördag morgon. Ett systerfartyg, Alcedo, har kommit för att ta över lasten.

Lasten består av 6 000 kubikmeter bitumen - en tung oljeprodukt som används som bindemedel till asfalt.

Nu ligger systerfartyget sida vid sida med det grundstötta fartyget och lasten förs över. Tanken är att hon ska ta lasten i två vändor, och lämna i hamn emellan.

Förhoppningen är att Pandion ska lossna från grundet när fartyget lättar efter att ha lämnat lasten.

Ingen människa skadades vid grundstötningen och inget läckage har förekommit från fartyget.