Regeringen gjorde rätt om Botniabanan

Regeringsrätten ger regeringen rätt när den avslog överklaganden av Banverkets järnvägsplan 72 för Botniabanan vid Sörmjöle.

Det är Banverket som statligt verk som fastställer järnvägsplaner vid byggande av järnvägar. Banverket fastställde trots invändningar järnvägsplanen som gäller delsträckan vid Sörmjöle.

Det överklagades till regeringen bland annat av boende 100 meter ifrån den kommande Botniabanan i Sörmjöle. Regeringen beslutade avslå de överklagandena. Det regeringsbeslutet anmäldes i sin tur till rättsprövning hos Regeringsrätten i höstas. Anmälaren ansåg att regeringen inte skött sig korrekt i ärendet.

Nu har Regeringsrätten fastställt att regeringen inte gjorde fel som avslagit överklagandena av Banverkets järnvägsplan 72 för Botniabanans delsträcka Ängersjö-Sörmjöle.