Inget gehör i regeringsrätten för klagande sörmjölebor

Regeringen hade rätt.
Regeringsrätten slår nu fast att regeringen inte gjorde något fel när den avslog överklaganden som gällde Banverkets järnvägsplan för sträckan mellan Ängersjö och Sörmjöle söder om Umeå.

En del av dem som bor i närheten av järnvägssträckningen överklagade Banverkets plan efter att förgäves ha klagat hos Banverket. Men regeringen höll med Banverket. Då anmälde de klagande ärendet till Regeringsrätten för rättsprövning med motiveringen att regeringen inte skulle ha skött saken korrekt.
Det höll alltså inte regeringsrätten med om.