Läkarnas jourberg fortsätter att växa

Sjukvården klarar inte att ge sin jourpersonal kompensationsledigt eller annan ersättning. Berget av outtagen jourkompensation växer för sjukvårdspersonalen i Västerbottens län. Det konstaterar revisionsbyrån som gjort en uppföljande granskning på uppdrag av landstingets revisorer.

Efter förra årets revisionsrapport om höga jourskulder 2004 som landstinget har till läkare och annan jourpersonal, alltså innestående kompensationsledighet eller pengar, har revisorerna gjort en uppföljning av just jourskulden.

Revisorernas rapport visar att jourskulden totalt har vuxit med 4 procent mellan 2004 och 2005, TROTS att fyra kliniker MINSKAT sin jourskuld genom att ge ledigheter eller att betala ersättningar.

Trots det är revisorerna nöjda med landstingsledningens och verksamhetsledningarnas beslut om att komma tillrätta med jourskuldens ökning senast 1 januari 2007.