Viteshot mot psyket på Skellefteå lasarett

Psykiatriska kliniken riskerar böter på 200 000 kr, om inte arbetsmiljön förbättras.
Kliniken har under lång tid haft problem med överbeläggningar som påverkat arbetsmiljön negativt.

Det är arbetsmiljöverket som kräver att kliniken ser över bemanning, arbetstider , vårdtyngd och riskerna för våld och hot på avdelningarna.

Senast den 28 april ska klinikledningen ha åtgärdat arbetsmiljöverkets krav.