Arbete mot hot och våld måste förbättras

Landstingets säkerhetsarbete när det gäller hot och våld måste snarast förbättras, det kräver landstingets revisorer efter en granskning.

Enligt revisorernas granskning så känner ett fåtal av de studerande enheterna inom landstinget till kravet på att riskanalyser ska göras. Senast 12 maj i år vill revisorerna ha landstingsstyrelsens yttrande om vad man tänker göra för att förbättra säkerhetsrutinerna.