Just nu

Hassan hoppas på den nya flyktinglagen

Med stöd av den tillfälliga flyktinglagen har 137 ärenden från länet kommit in till Migrationsverket. Lagen ger nytt hopp till bland andra Hassan, som redan väntat i två år.

Nära hundra - 98 ärenden har hitills fått uppehållstillstånd. Flest ansökningar kom från Skellefteå 52 stycken.

Lagen som kom förra våren ger möjlighet för flyktingar som fått negativt besked att lämna in en ny ansökan.

Men Hassan i Umeå som väntat i två år på att få stanna har ännu inte fått något besked.

Han var 16 år då han tillsammans med sin syster flydde hit från Iran. Systern har fått uppehållstillstånd men själv har han fått avslag två gånger.

- Att vänta är svårt, jag får huvudvärk och har svårt att sova på nätterna, säger Hassan.