Fler skador anmäls till patientförsäkringen

Allt fler länsbor anmäler skador inom hälso- och sjukvården till patientförsäkringen. Anmälningar om skador inom primärvården ökar, men de flesta anmälningarna till patientförsäkringen berör opererande specialiteter.

Förra året kom 391 anmälningar från länet och det är en ökning från föregående år med 26 anmälningar. Det är fler kvinnor än män som anmäler.