Skellefteå lasarett ska lära sig sköta gasen bättre

Rutinerna för den medicinska gashanteringen vid Skellefteå lasarett ska förbättras.
Läkemedelsverkets inspektion av verksamheten visar bland annat att det saknas en utbildningsplan för ny personal.

Håkan Lindberg, säkerhetshandläggare vid Skellefteå lasarett, säger till P4 Västerbotten att rutinerna ska förbättras. Dokumentationen av förbrukning av gaserna ska även bli bättre.
Medicinska gaser är bland annat medicinsk oxygen som används vid operationer och förlossningar.