Pandion flyter igen

Nu har det grundstötta fartyget, som chartras av Nynäs, kommit loss. Fartyget har sedan i lördags morse stått på grund nära hamnen i Holmsund, öster om Umeå

Pandion går nu under eftermiddagen för egen maskin till kaj för lossning av lasten.

Ingen människa har rapporterats skadad och inget läckage av lasten från det dubbelskrovade fartyget har skett.

Det var klockan 12.30 idag som fartyget Pandion kunde ta sig loss för egen maskin och med assistans från isbrytaren Ymer och bogserbåten Kronö.

Detta sedan en del av lasten lossats till ett systerfartyg.

Pandion var i lördags morse på väg in för att lossa i Holmsund när grundstötningen skedde. Fartyget har en last av 6 000 kubikmeter bitumen, en tung oljeprodukt som används som bindemedel i asfaltbeläggningar.

Fartyget har dubbla skrov vilket innebär en hög säkerhet mot läckage vid grundstötningar.

Orsaken till grundstötningen är ännu inte utredd.