Umeåenhet deltar i miltärövning i Norge

Svenska stridsvagnar från Boden började i går (måndag) transporteras till Nordnorge, där militärer från elva nationer gemensamt ska träna FN-operationer under de närmaste veckorna.

Sverige deltar med 2 000 soldater, den största styrkan hittills i en övning på internationell mark.

En av de enheter som deltar kommer från Skyddscentrum i Umeå.

TRYGGVE