Partiernas syn på kärnkraftsfrågan

Sökandet efter uran i Sverige sätter också fokus på regeringens och riksdagens inställning till kärnkraften. Här har vi sammanställt partiernas kärnkraftspolitik med en ungefärlig rangordning från kärnkraftsvänlig till kärnkraftsmotståndare. Källan till uppgifterna är partiernas egna hemsidor.

Folkpartiet; har den mest kärnkraftvänliga linjen. Befintliga kraftverk bör utnyttjas under hela sin tekniska och ekonomiska livslängd. Förbudet att i Sverige forska på kärnkraft bör hävas. Och förbudet mot en framtida kärnkraftsutbyggnad bör upphävas.

Motivet är att kampen mot växthuseffekten ska vara det överordnade miljömålet för svensk energipolitik. Partiet ser också en risk för utbyggnad av de orörda älvarna om kärnkraften avvecklas.

Moderaterna; har en marknadsekonomisk syn på kärnkraftsfrågan.

Politiker ska inte bestämma vilka energislag som ska användas. Politiker lägger fast spelreglerna, t.ex. miljökrav och skatteregler, och inom dessa ramar fattar de energiproducerande företagen beslut om var investeringar ska ske och vilka kraftverk som ska läggas ned.

Kärnkraften ska tillåtas vara kvar och utvecklas så länge den höga säkerheten kan garanteras. Kärnkraften är i jämförelse med tillgängliga alternativ en miljövänlig och säker energikälla enligt moderaterna.

Kristdemokraterna; är inne på avveckling, men inte på ett snabbt sätt. De inhemska alternativen ska stödjas, biobränslebaserad kraftvärme, vindkraftverk, solenergi och småskalig vattenkraft. Men samtidigt måste industrin garanteras billig el. Därför ska den svenska kärnkraften fasas ut först när den kan ersättas med förnybar energi.

Socialdemokraterna; vill fortsätta det man kallar en ansvarsfull avveckling av kärnkraften. I princip genomföra linje 2 i folkomröstningen för 25 år sedan om än något försenat.

Centern: samarbetar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och vill se samma lösning som i Tyskland där regeringen förhandlingsvägen får industrin att själva avveckla kärnkraften. Förhandlingarna i Sverige har dock strandat sedan industrin ser att politiken har svängt något i kärnkraftsfrågan. Inom centern rörde ungdomsförbundets ordförande om i grytan rejält med att påstå att centerns energipolitik var föråldrad och att partiet mer likt de andra borgerliga partierna måste låta kampen mot växthuseffekten gå före kärnkraftsmotståndet.

Vänsterpartiet; vill ha en så snabb avveckling av kärnkraften som möjligt. Partiet har oroat sig över utvecklingen inom EU som de anser innebär satsningar på kärnkraft. Vänstern kritiserar också Socialdemokraterna för att driva avvecklingsfrågan för långsamt.

Miljöpartiet; Vill att kärnkraften i Sverige avvecklas snabbt med början omedelbart. Vill avveckla redan till år 2010 men tror inte att det går.

Motivet är kärnkraftens risker för människor och miljö. Också brytningen av uran skapar stora miljö- och hälsoproblem, globalt och lokalt där brytningen sker.

Reporter Örjan Holmberg