Utländskt bolag hoppas på ny uranpolitik

Det australisk-kanadensiska bolaget Mawson Resources hoppas på uranbrytning i Sverige. Just nu säger svenska regeringen blankt nej, men det kan ändra sig tror bolagets styrelseordförande. Världen över pågår sökandet efter energikällor som inte påverkar växthusefftekten påpekar han.

Sverige har enorma urantillgångar. 15 % av världens uran ligger i Sverige. Urantillgångar som kan jämföras med Norges olja, och världen kommer inte att ha nog alternativ energi. Det hävdar bolaget Mawson Resources som undersöker sex uranfyndigheter i Västerbotten och Jämtland.

Trots att regeringen säger blankt nej till urangruvor, kan den enorma energimängd som finns i svenskt uran komma att ändra politiken, det säger Michael Hudson, styrelsordförande för Mawson Resources.

Kärnkraftsfrågan aktualiseras

Nu när regeringar världen runt vill hejda växthuseffekten finns inget annat än att bygga ut kärnkraften, enligt Michael Hudson. Han menar att alternativen vind- och solkraft inte kommit till det stadiet att de kan ersätta kol och olja.

Den uppfattningen går tvärs emot den svenska regeringen. Ulrika Messing som är minister med ansvar för mineralfrågor anser att kärnkraftens tid är ute och att urangruvor är otänkbara. 

- Politik ändrar sig snabbare än gruvor kan öppna, säger Michael Hudson.

Michael Hudsons uppfattning om kärnkraften delas av två svenska partier. Folkpartiet och moderaterna och även i övrigt i den borgerliga alliansen finns de som föredrar kärnkraft framför kol med hänsyn till växthuseffekten.

Genom sina inmutningar av svenska uranfyndigheter för Mawson Resources upp kärnkraftsfrågan på agendan, men bolaget har inte tänkt påverka den svenska kärnkraftsdebatten.

- Det är inte vår sak att lobba för kärnkraft, säger Michael Hudson.

Väntar inte på kursändring

Av strategiska skäl kunde australisk-kanadensiska bolaget Mawson nöja sig med att inmuta uranfyndigheterna och bara ligga på dem. Men Mawson tänker satsa 20 procent av sin prospekteringsbudget på att undersöka fyndigheterna noggrannare. De vill gå vidare med provborrning av en fyndighet men det är för tidigt att säga om Dubblon i Sorsele eller någon av fyndigheterna i Jämtland är mest intressant att börja med av de vidsträckta svenska urantillgångarna, som i likhet med Norges olja hamnat här på grund av en geologisk lyckträff, säger Michael Hudson.

Reporter Örjan Holmberg