239 miljoner kr i överskott för landstinget

För första gången på tolv år redovisar landstingen i Sverige ett positivt resultat. Det visar den sammanställning av landstingens bokslut för 2005 som Sveriges Kommuner och Landsting gjort.

Det totala överskottet för samtliga landsting är 4,3 miljarder kronor.

Östergötland och Jönköping har mest överskott och Västerbotten kommer på tredje plats med ett överskott på 239 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7 procent av kostnaderna.

Den främsta förklaringen är att landstingsskatten i Västerbotten höjdes med 80 öre 2005 - vilket gav 290 miljoner i inkomster, enligt Stefan Ackerby, biträdande avdelningschef vid Sveriges kommuner och landsting.