Fågelviruset sprider sig i Sverige

Både i Karlskrona och i Oxelösund har smittade fåglar hittats.
Den aggressiva formen av fågelinfluensa konstaterades på onsdagsmorgonen hos en fågel i Karlskrona vilket ledde till febril aktivitet.

Fågeln, en bergand, hittades på Stumholmen i centrala Karlskrona. Det är en stadsdel med bland annat bostäder, förskola och Marinmuseum.

Senare på förmiddagen kom nästa larm från Jordbruksverket. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala hade under natten analyserat prover från ett antal döda fåglar, som sent på måndagens eftermiddag testades positivt för fågelinfluensavirus av typen H5.

På morgonen stod det klart att det rörde sig om den aggressiva varianten av viruset hos tre viggar från Oxelösund förutom hos berganden från Karlskrona. Jordbruksverket beslutade omedelbart att vidta skyddsåtgärder.


I Oxelösund hittades de döda fåglarna i ett avgränsat område kring hamninloppet, öster om tätorten.

Före onsdagens fall har sex fåglar i Sverige konstaterats bära på den aggressiva formen av fågelinfluensa - det vill säga H5. Alla har hittats i området kring Oskarshamn. Två av dem bär också sannolikt på den variant som visat sig kunna smitta människor, H5N1. Det slutliga analysresultatet väntas från ett referenslaboratorium i England i slutet av veckan.

Alla tidigare smittade fåglar i Sverige har hittills varit viggar.

Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer hela tiden att ha personal på plats som avsöker områdena efter fler fåglar att skickas till SVA för provtagning och analys, enligt Jordbruksverket. Det var inte oväntat för myndigheterna att fynd skulle göras på fler platser, och ännu fler är sannolikt att vänta.

Jordbruksverket inrättar skydds- och övervakningsområden inom en radie på tre respektive tio kilometer runtom fyndplatserna.

Båda fyndplatserna ligger nära tätbebyggt område där det finns få tamfjäderfäbesättningar i närheten. Restriktionerna kommer därför inte att ha någon större inverkan på människor, enligt Jordbruksverket

Inom områdena gäller:
Det är förbjudet att transportera fåglar till, från eller inom områdena.Det är förbjudet för obehöriga att besöka anläggningar där det finns tamfåglar.Alla som äger fjäderfä, även hobbyflockar (undantagna är burfåglar som hålls inomhus i privatbostäder), inom områdena måste anmäla sina fåglar till länsstyrelsen i respektive län eller till Jordbruksverkets registerenhet.
Lokala operativa ledningscentraler, liknande den som varit i gång i Oskarshamn, är på väg att upprättas i Karlskrona och Oxelösund.

Fågelvirusets mest fruktade variant H5N1 nådde Europa i oktober förra året, då den konstaterades i både Turkiet och Rumänien. I januari avled fyra barn i östra Turkiet i sviterna av H5N1, de första kända fallen bland människor utanför Asien. Viruset har också konstaterats i Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Totalt har 94 människor avlidit i viruset från 2003 fram till början av mars i år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den överväldigande majoriteten i Asien.

TT