Lennart Gustavsson vill inte vara med i malåpolitiken

Vänsterriksdagsmannen Lennart Gustavsson från Malå kommer inte att jobba politskt alls efter valet. Hans parti i Malå har svårt att hitta folk till kommunpolitiken och har t o m annonserat efter kandidater. Men Lennart Gustavsson går inte att övertala.

- Jag kommer att vara kvar som medlem i Vänsterpartiet men efter 20 år i politiken har jag gjort mitt, säger Lennart Gustavsson.
Nu vill jag satsa allt på gruv- och mineralfrågorna som engagerar mig mycket som ordförande i Georange projektet, säger Lennart Gustavsson.