Arbetsförmedlingen tvivlar på Umeå C-utbildning

Arbetsförmedlingen tvivlar på Umeå C:s utbildningsprojekt för långtidsarbetslösa att bli evenemangsarrangörer.

Arbetsförmedlingens chef, Anita Berg, tror inte att Umeå kan ta emot 20-25 heltidsanställda eventmakare. Dessutom är det tveksamt om man kan hitta så många långtidsarbetslösa eller långtidsinskrivna.

Evenemangsarrangörer och eventmakare är oftast knutna till projekt, medan Arbetsförmedlingens insatser inriktas på tillsvidareanställningar, konstaterar Arbetsförmedlingens Anita Berg. Samtidigt har man tagit intryck av intresset från Umeå kommun och att Länsstyrelsen sagt ja till medel ur EU:s strukturfonder och vill ha mer information innan avgörande.

Umeå kommun har beviljat 300 000, och det är klart med 1,7 miljoner från EU-fonderna. Men för att EU-pengarna till projektet ska betalas ut krävs också att Arbetsförmedlingen står för resterande 1,5 miljoner i form av ersättning till projektdeltagarna under 8 månaders utbildning.