Stallarnas öde i Umeå avgörs

De gamla stallarnas framtid i centrala Umeå kan vara påväg att avgöras. En grupp med kommuntjänstemän, länsantikvarien, och representanter för fastighetsbolaget Lerstenen diskuterar sen ett bra tag tillbaka olika sätt att använda området.

Det finns inget lagbundet skydd för de gamla stallarna - men i gruppen sitter Länsstyrelsens antikvarie Bo Sundin för att tillvarata de kulturhistoriska intressena.